เว็บสล็อตออนไลน์ KCR เรียกร้องให้ PM Modi รองรับนักศึกษาแพทย์ที่ส่งคืนในยูเครนในวิทยาลัยอินเดีย

เว็บสล็อตออนไลน์ KCR เรียกร้องให้ PM Modi รองรับนักศึกษาแพทย์ที่ส่งคืนในยูเครนในวิทยาลัยอินเดีย

ไฮเดอราบัด (Telangana) [อินเดีย], 30 มีนาคม (ANI): เว็บสล็อตออนไลน์ แสดงความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของนักศึกษาแพทย์ที่เดินทางกลับอินเดียจากยูเครนที่ประสบภัยสงคราม นาย K Chandrasekhar Rao หัวหน้าพรรคเตลังเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี Narendra Modi และกระตุ้นให้เขา เพิ่มที่นั่งในวิทยาลัยแพทย์ของประเทศเพื่อรองรับนักศึกษาเหล่านี้  “นักศึกษาชาวอินเดียที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยการแพทย์หลายแห่งในยูเครน ถูกบังคับให้ต้องหยุดการศึกษาในระดับต่างๆ และกลับไปอินเดียภายใต้สภาวะที่ยาก

ลำบากอย่างสุดขีดอันเนื่องมาจากการปะทุของสงครามในยูเครน

อย่างกะทันหัน ความคลาดเคลื่อนได้เสี่ยงต่ออนาคตของนักศึกษาอินเดียเหล่านี้ที่อุทิศเวลาอย่างมากและใช้เงินจำนวนมากในการศึกษาด้านการแพทย์ในยูเครน ซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะยังไม่สมบูรณ์” KCR เขียนในจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีโมดี

หัวหน้าพรรคเตลังคานา ราษฏระ ซามิธี (TRS) กล่าวว่า มีนักเรียนอินเดียมากกว่า 20,000 คนที่ต้องอพยพออกจากยูเครนเนื่องจากสงคราม ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชนชั้นกลางซึ่งจะสูญเสียเงินออมตลอดชีวิตโดยไม่หวังว่าจะสำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ของบุตรหลาน

หัวหน้าคณะรัฐมนตรีกล่าวว่ามีนักเรียนกว่า 700 คนจากพรรคเตลังคานา ซึ่งกลับมาจากยูเครนโดยไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ ในมุมมองของความยากลำบากที่พวกเขาเผชิญ รัฐบาลพรรคเตลังได้ตัดสินใจว่าค่าธรรมเนียมวิทยาลัยแพทย์สำหรับนักเรียนที่อยู่ในพรรคเตลังจะตกเป็นภาระของรัฐบาลของรัฐ

“เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์พิเศษของนักศึกษาเหล่านี้ ข้าพเจ้าขอให้เป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยให้พวกเขาสำเร็จการศึกษา พวกเขาอาจได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมวิทยาลัยการแพทย์ในประเทศในภาคการศึกษาที่เทียบเท่ากันในการผ่อนปรนกฎระเบียบในสมัยนิยม เพื่อจุดประสงค์นี้ อาจอนุญาตให้เพิ่มที่นั่งตามสัดส่วนในภาคการศึกษาต่างๆ ในวิทยาลัยการแพทย์แบบครั้งเดียวเพื่อรองรับนักศึกษาเหล่านี้ได้ ฉันขอให้คุณกรุณาพิจารณาเรื่องนี้ด้วยความเห็นอกเห็นใจและตัดสินใจล่วงหน้าในเรื่องนี้” KCR กล่าว

อุตตราขั ณ ฑ์หัวหน้าคณะรัฐมนตรี Pushkar Singh Dhami จะดูแลพอร์ตการลงทุน

มากถึง 23 รายการรวมถึงบ้านและเหมืองแร่ในระยะที่สองของเขาในรัฐ

Dhami ดำรงตำแหน่งกระทรวงมหาดไทย นอกเหนือจากสรรพสามิต เหมืองแร่ และการบินพลเรือน

สำหรับรัฐมนตรีท่านอื่นๆ ของคณะรัฐมนตรีอุตตราขั ณ ฑ์นั้น เปรมชัน อัครวาล ได้รับการจัดสรรให้กระทรวงการคลัง ขณะที่สัตปาล มหาราชได้กรมโยธาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการในรัฐจะนำโดย Dhan Singh Rawat และ Ganesh Joshi จะดูแลการเกษตร

นอกเหนือจาก 23 แฟ้มสะสมผลงานของ Dhami แล้ว รัฐมนตรี Subodh Uniyal และ Rekha Arya ยังได้รับการจัดสรรแผนกละ 4 แผนก ในขณะที่อีก 6 หน่วยงานไปที่ Chandan Ramdas, Dhan Singh Rawat, Saurabh Bahuguna และ Premchand Agarwal

เมื่อวานนี้ Dhami กล่าวว่ารัฐบาลของรัฐมุ่งมั่นที่จะทำให้อุตตราขั ณ ฑ์เป็นรัฐอันดับหนึ่งในประเทศภายในปี 2568

แถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสำนักนายกรัฐมนตรี (CMO) ระบุว่า สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 จะต้องมีการถอนเงินจากกองทุนรวมของรัฐ และตามบทบัญญัติในมาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญ มีการเสนอคะแนนเสียงในบัญชีสี่เดือนในสภา

เขากล่าวว่ารัฐบาลของรัฐมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาและมติที่ทำกับประชาชนของรัฐโดยพรรคภารติยะชนตะ (BJP) พร้อมกับวาระที่กล่าวถึงในคำปราศรัยของผู้ว่าราชการจังหวัด เว็บสล็อต